Üzletünkben és Áruházunkban 2022.09.01-től kizárólag magánszemélyet áll módunkban kiszolgálni! Kérjük, hogy rendelését ennek tudatában adja le!

Üzletünk cégformája Katás Egyéni Vállakozás!

KAPCSOLAT

Kérdés


Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató „Online” felületen keresztül végzett adatkezeléshez

Az Ön személyes adatait a Almágyiné Jurkó Melinda E.V. (székhely: 3980 Sátoraljaújhely Rákóczi utca 5, adószám: 62196367-1-25) kezeli, mint adatkezelő.

Széles körben kínálunk termékeket és szolgáltatásokat, ezért azt szeretnénk, hogy egyértelmű legyen az Ön számára, hogy mire vonatkozik ez a Szabályzat. Ez a Szabályzat abban az esetben vonatkozik Önre, ha Ön igénybe veszi a szolgáltatásainkat.  A Szolgáltatásaink használata az alábbiakat jelenti:

  • az áruházainkban történő vásárlás, vagy vásárlást egyéb módon a weboldalaink (a továbbiakban: „a Weboldalaink”) vagy mobil applikációink használatával, ahol ez a Szabályzat elérhető, vagy
  • elektronikus direkt marketing kommunikációra történő feliratkozást, így például hírlevelekre, amit Ön e-mailben vagy SMS-ben kaphat tőlünk,

Ez a Szabályzat abban az esetben is alkalmazandó, ha Ön kapcsolatba lép velünk vagy mi felvesszük Önnel a kapcsolatot a Szolgáltatásainkkal kapcsolatban.

Cégünk adatokat gyűjthet és használhat személyes adatokat azért, hogy a termékeiket és szolgáltatásaikat ajánlani tudják, valamint más egyéb célokból. Saját adatvédelmi szabályzatuk ad tájékoztatást arról, hogy hogyan használják az Ön személyes adatait, amikor Ön kapcsolatba lép velük vagy használja a termékeiket vagy szolgáltatásaikat.

A Weboldalaink vagy mobil Applikációink harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhatnak, amelyek saját adatvédelmi szabályzattal rendelkeznek. Kérjük, olvassa el figyelmesen az Általános Szerződési Feltételeket, mielőtt a személyes adatait megadná valamely weboldalon. Mivel a harmadik felek által üzemeltetett weboldalakon található tartalom nem áll a befolyásunk alatt, azokért nem vállalunk felelősséget.

Az Ön személyes adatait az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (EU 2016/679, a továbbiakban: GDPR) és az azt implementáló vagy kiegészítő egyéb, alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok szerint kezeljük.

1. Adatkezelő megnevezése

Almágyiné Jurkó Melinda E.V.

Székhely: 3980 Sátoraljaújhely Rákóczi utca 5

Postacím: 3980 Sátoraljaújhely Rákóczi utca 5

E-mail: lakaskulturasu [kukac] t-online.hu, lakaskulturasu  [kukac] gmail.com

Telefon: +36 47/322-947

Honlap: www.lakaskulturasu.hu

 

 

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az „Online” felületen keresztül végzett adatkezelésekre az alábbi jogszabályok

vonatkoznak:

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos

szövege: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV)

- a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi

LXVI. törvény (az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500066.TV)

- a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005.

(XII. 29.) Korm. rendelet (az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500335.KOR)

3. A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

személyes adat

az adatkezelés célja

felhasználónév

a felhasználó név az egyes adatbázisokban történő azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges

e-mail cím

az e-mail cím a cégünk  és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, például erre továbbítjuk rendeléseit, hírleveleket

jelszó

a felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja

Név

Amennyiben nem adja meg a nevét, a cégünk tájékoztatja Önt arról, ha nevének ismerete nélkül nem tudjuk a regisztrációs eljárást lefolytatni.

 

Telefonszám

A telefonszám megadására a rendelések esetleges pontosítása érdekében van szükség, hogy kollégáink telefonon keresztül is fel tudja venni Önnel a kapcsolatot.

Mobilszám

Számlázási / szállítási adatok

 

Név

Amennyiben nem adja meg a nevét, a cégünk tájékoztatja Önt arról, ha nevének ismerete nélkül nem tudjuk a regisztrációs eljárást lefolytatni.
Számlázási szállítási adatok kiállítása miatt kötelezően kitöltendő adat.

Ország

Ezen mezők kitöltésére a szállítási valamint számlázási okok miatt van szükség

Irányítószám

Megye

Település

Utca, házszám

Cég esetén adószám

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

A személyes adatok egyéb forrásai

Más forrásokból származó személyes adatokat is használhatunk, ilyenek például az információszolgáltató speciális társaságok vagy online médiacsatornák. Az ilyen egyéb személyes adatok segítenek nekünk például a marketing kommunikációnk - ideértve az online hirdetéseket - javításában és hatékonyságának mérésében.

 

3.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

3.3. Az adatkezelés időtartama

A Hatóság a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az lakaskulturasu [kukac] t-online.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

4.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az Ön által megadott személyes adatokhoz Almágyiné Jurkó Melinda E.V. rendelést feldolgozói férhetnek hozzá a

feladataik ellátása érdekében. Így például Almágyiné Jurkó Melinda E.V. iktatással foglalkozó munkatársai az

ügykezelés érdekében vagy a számlázás lefolytatása érdekében megismerik

az Ön személyes adatait.

Almágyiné Jurkó Melinda E.V. csak kivételes esetben adja át a személyes adatait más állami szervek

számára. Így például, amennyiben

- Almágyiné Jurkó Melinda E.V. irattárasára vonatkozó jogszabályok és belső szabályzata alapján

az Ön személyes adatait tartalmazó számláját átadja a Levéltár számára,

- az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára

szükséges az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadása,

- a rendőrség megkeresi Almágyiné Jurkó Melinda E.V. -t és a nyomozáshoz az Ön személyes

adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri.

Termékek kiszállítása eseténcímzett neve, címe, a rendelés értéke az alábbi címzettek felé kerül továbbításra:

a, DPD Hungária Futárpostai Csomagküldő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 14. B. ép., dpd@dpd.hu),

b, Lapker Zrt. (székhely: 1079 Budapest, Táblás utca 32., ugyfelszolgalat@lapker.hu)

c,  Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., idopontegyeztetes@posta.hu).

 

Adataid a fentieken túl nem kerülnek továbbításra harmadik személy részére. Harmadik személynek, vagy címzettnek adattovábbítás abban az esetben történik, ha Téged előre tájékoztatunk az esetleges címzettről és ezt követően te ehhez előzetesen hozzájárulsz, vagy azt egyébként jogszabály írja elő.

Ezen adatkezelési tevékenység során személyes adatokat nem továbbítunk harmadik országokba, vagy nemzetközi szervezetek részére.

 

4.2. Adatbiztonsági intézkedések

Almágyiné Jurkó Melinda E.V. az Ön által megadott személyes adatokat a Almágyiné Jurkó Melinda E.V. székhelyén (3980 Sátoraljaújhely Rákóczi utca 5 ) található szervereken tárolja. A személyes adatai

tárolásához a Almágyiné Jurkó Melinda E.V. más cég szolgáltatását nem veszi igénybe.

A Hatóság megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük

többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása

ellen. Így például a szerveren tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést a Almágyiné Jurkó Melinda E.V

naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adataihoz fért hozzá.

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

5.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a

Almágyiné Jurkó Melinda E.V., hogy Almágyiné Jurkó Melinda E.V. tájékoztassa:

- milyen személyes adatait,

- milyen jogalapon,

- milyen adatkezelési cél miatt,

- milyen forrásból,

- mennyi ideig kezeli,

- Almágyiné Jurkó Melinda E.V. kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz

biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Almágyiné Jurkó Melinda E.V. az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre

küldött levélben teljesíti.

5.2. A helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy Almágyiné Jurkó Melinda E.V.

módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét

vagy postai elérhetőségét). Almágyiné Jurkó Melinda E.V. a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és

erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

5.3. A törléshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti Almágyiné Jurkó Melinda E.V. a

személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet Almágyiné Jurkó Melinda E.V. abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály vagy valamely

belső szabályzatunk Almágyiné Jurkó Melinda E.V. a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset

például az, ha az irattározásra vonatkozó, belső szabályzatban foglalt határidő nem telt le.

Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor Almágyiné Jurkó Melinda E.V. az Ön kérelmét legfeljebb

30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben

értesíti.

5.4. A zároláshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes

adatait Almágyiné Jurkó Melinda E.V. zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok

szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a adatait

Almágyiné Jurkó Melinda E.V. jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy

bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a adatait Almágyiné Jurkó Melinda E.V. ne törölje. Ebben

az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig Almágyiné Jurkó Melinda E.V. tovább tárolja a személyes

adatot (például az Ön rendeléseit), ezt követően törli az adatokat.

5.5. A tiltakozáshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés

ellen, ha a Almágyiné Jurkó Melinda E.V. személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy

tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen,

ha a Almágyiné Jurkó Melinda E.V. hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljából

felhasználná.

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint Almágyiné Jurkó Melinda E.V. kizárólag jogi

kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a

jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például nem tiltakozhat az ellen,

ha az irattározásra vonatkozó belső szabályzatunk alapján a személyes adatait tartalmazó rendelésit– átadjuk a Levéltár számára.

 

Amennyiben az adatkezelési eljárásról bármilyen kérdése van, vegye fel felünk a kapcsolatot az 1 pontban megadott elérhetőségek valamelyikén.

 

Almágyiné Jurkó Melinda E.V.

2018.05.26

N2RmOD